Pangkalan Data Poker

Poker

Pangkalan data poker adalah bahagian yang sangat penting dalam sistem permainan; untuk memantau dan menguruskan operasi harian bilik poker adalah suatu keharusan. Pertimbangkan pangkalan data poker pada dasarnya sebagai repositori umum bagi kedua-dua data dinamik seperti rekod permainan, Apk RCA918 wang dan lain-lain dan data statik seperti profil pengguna, sifat permainan dll. Sistem permainan menggunakan pangkalan data Oracle.

Pangkalan data poker mempunyai ciri-ciri penting berikut:

o Skema ini dirancang agar tetap fleksibel, terukur dan mudah dirawat dengan menjaga integritas, prestasi, normalisasi dan kesederhanaan data.
o Setiap jadual utama dalam sistem mempunyai jadual log yang sesuai untuk memantau perubahan dalam data induk.
o Indeks dipilih dengan berhati-hati untuk mendapatkan prestasi pengambilan yang lebih baik tanpa membebankan prestasi penyisipan.
o Pangkalan data poker diakses dari aplikasi menggunakan apa yang disebut oleh pengaturcara kami sebagai API Penyambungan JDBC (Java Database Connectivity) bit-mekanik.
o Aplikasi membuat pertanyaan / memanipulasi data menggunakan prosedur yang tersimpan untuk memastikan akses data bersih dan konsisten di semua modul aplikasi, sekaligus memusatkan semua logik perniagaan dalam pangkalan data poker.
o Pangkalan Data Poker mempunyai lebih dari 300 jadual dengan lebih dari 600 prosedur tersimpan.

Beberapa jadual penting dalam Pangkalan Data Poker:

T_USER: Ini adalah jadual utama yang mengandungi butiran profil pengguna seperti, nama akaun, kata laluan, nama pertama & terakhir, e-mel, alamat dan juga maklumat pengguna penting lain seperti id afiliasi, perujuk, masa terakhir diakses dll.

T_GAME_LIVE: Ia mencatat maklumat mengenai setiap permainan yang dimainkan di laman web seperti nombor permainan, jenis meja, nama meja, waktu, jumlah keseluruhan dll.

T_PLAYER: Ia mencatat maklumat permainan seperti pertaruhan, kemenangan, sumbangan raksasa dan lain-lain dari setiap permainan setiap pengguna.

T_INVESTIGASI: Ini adalah jadual utama untuk menangkap penemuan pasukan penyiasat poker mengenai pengguna dan aktivitinya di laman web ini dan membantu kawalan penipuan dan kolusi.

T_Wallet_Transaction: Jadual ini merekodkan semua urus niaga wang sebenar pengguna seperti pembelian, penebusan, bonus dll.

T_BONUS_RULE: Jadual utama ini yang merangkumi pelbagai rancangan skim bonus promosi dalam Sistem.

T_TOURNAMENT: Ia mencatatkan perincian mengenai setiap kejohanan yang dimainkan di laman web ini, seperti masa, jenis kejohanan, nama meja, dll.

Pangkalan data poker adalah komponen sistem permainan yang sangat penting. Ia memerlukan pasukan yang berdedikasi untuk terlebih dahulu merancang pangkalan data poker dan kemudian mengurus dan mengekalkannya 24/7. Ini memberikan input mutlak kepada semua pasukan dari pengurusan transaksi, perkhidmatan pelanggan dan kawalan penipuan juga. Sekiranya sistem permainan mempunyai tulang belakang, ia adalah pangkalan data poker.